Företagshälsovård

Östrydska Kompaniet AB erbjuder företag i Linköping med omnejd en lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård, där vi strävar efter en så kvalitativ och kundanpassad vård som möjligt.

Vårt nuvarande arbete har fokus mot rehabilitering, där vi erbjuder en snabb, säker och effektiv process.

Rehabilitering

Östrydska kompaniets främsta insats är vid olika former av sjukfrånvaro. Detta kan vara upprepad korttidssjukfrånvaro,  långtidssjukskrivning eller blandning mellan korttidssjukfrånvaro och sjukskrivning av läkare.

Arbetsgång

 1. Rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och anställd
 2. Läkarbedömning
  1. Genomgång av sjukhistorik
  2. Medicinsk bedömning av nuvarande hälsotillstånd
  3. Provtagning med avseende på droger och alkohol
 3. Rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och anställd

Rehabiliteringsmöte

Möte med närmaste chef, den anställde samt läkare. Andra parter som exempelvis facklig representant och HR kan medverka.

Mötet hålls antingen på arbetsplatsen eller digitalt.

Syftet med mötet är genomgång av sjukfrånvaron.

Som arbetsgivare är det bra om du kan redovisa hur sjukfrånvaron har sett ut.

Om det finns specifika frågeställningar som ska besvaras presenteras dessa.

Den anställde får underteckna samtyckesavtal där Östrydska Kompaniet har rätt till kommunikation med arbetsgivaren.

Läkarbedömning

 • Genomgång av sjukhistorik, kan ske på två sett:
  • Via datainlogg på 1177.se. Den anställde och läkare läser tillsammans journalen
  • Beställning av journalkopior från de vårdinrättningar där den anställde varit patient. Den anställde undertecknar att journalkopior får beställas. Det tar ca en månad för journalkopior att inkomma
 • Medicinsk bedömning av nuvarande hälsotillstånd.
  • Sker med läkare och den anställde på enskilt rum på arbetsplatsen eller digitalt.
 • Provtagning med avseende på droger och alkohol
  • Provtagning av droger med salivprov
  • Alkoholprover via blodprov

Återkoppling vid rehabiliteringsmöte

 • Möte med arbetsgivare, den anställde, läkare och eventuella andra parter
 • Återkoppling av det medicinska resultatet
 • Förslag på rehabiliteringsplan

Rehabilitering

Rehabiliteringsmöte hålls på arbetsplatsen eller digitalt med närmaste chef, den anställde samt läkare. Syftet med mötet är genomgång av sjukfrånvaron.

Läkarbedömning

Vi går igenom den anställdas sjukhistorik genom tidigare journalanteckningar. Genomför en medicinsk bedömning av nuvarande hälsotillstånd. Provtagning med avseende på droger och alkohol.

Anpassad företags-hälsovård

Östrydska Kompaniet utformar en företagshälsovård helt anpassad efter det enskilda företaget och dess medarbetare. Via vårt rika kontaktnät kan erbjudas tjänster som hälsokontroller, hälsosamtal samt lagstadgade medicinska hälsokontroller.

Kontakta oss

Personuppgifter

8 + 1 =