fbpx

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin som medicinsk inriktning syftar till att på vetenskaplig grund identifiera och behandla kroniska sjukdomars och symtoms underliggande orsaker. Inom konventionell vård ligger fokus på att lindra symtom, medan man inom funktionsmedicin identifierar och åtgärdar orsakerna bakom sjukdomar och symtom. Kroppens förmåga till självläkning är stor om förutsättningar ges att normalisera biokemin.

Livsstilsförändringar

För att få en så individanpassad behandling som möjligt använder vi på Östrydska Kompaniet olika behandlingsmetoder inom funktionsmedicin. Som komplement till läkemedelsbehandling ligger betoningen på livsstilsförändringar och näringstillskott. Inom funktionsmedicin ses kroppen som en helhet, en produkt av både gener och miljö. Att ta hänsyn till varje individs förutsättningar är viktigt inom funktionsmedicinen, men även hur livsstil på kort och lång sikt kan bistå läkningsprocessen vid sjukdom.

Vetenskapsbaserade livsstilsåtgärder är därför en betydande del av behandlingsupplägget och som utgångspunkt betonas det evolutionära perspektivet.

Behandlingsupplägg

Behandling sker genom individanpassade kost-, närings- och livsstilsvanor. Normalt varar behandlingen under 3-6 månader och du som kund bär en stor del av ansvaret själv. Vi som vårdgivare är mer att betrakta som rådgivare, coach och mentor inför och under behandlingen.

Livsstil

Två tredjedelar av kroniska sjukdomar beror på livsstilsfaktorer som går att åtgärda eller lindra genom förändrad livsstil.

Provtagning

För att rekommendera rätt åtgärder bygger konceptet på olika typer av provtagningar. Detta sker med provtagning bla från blod, avföring och urin. Genom att identifiera brister, näringsobalanser med mera kan vi utforma en effektiv och individanpassad behandlingsmetod.

Behandling

Inom funktionsmedicinen tar vi hänsyn till individuella förutsättningar, men framför allt hur livsstilen på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid besvär eller sjukdom.

Kontakta oss

Personuppgifter

11 + 7 =